<<
  • 14.04.2018 – LIVNO
  • 29.04.2018 - TOMISLAVGRAD
  • 03.-04.05.2018 - MEĐUGORJE
  • 19.-20.05.2018 - ŽEPČE - VITEZ
  • 30.06.2018 - TOMISLAVGRAD
  • PRIJAVI SE!!!
KINOLOŠKI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI

KINOLOŠKI SAVEZ HERCEG-BOSNE

Uzgajačnice

Uzgajivačnica «ŠIROKO-BRIJEŠKA»
Uzgajivačnica «OD BROTNJA»
Uzgajivačnica «OD TOMISLAVGRADA»
Uzgajivačnica «VANGELIS-MIN-DOGS»
Uzgajivačnica « VON DRIJEVA – STEIN»
Uzgajivačnica «NERETVA»
Uzgajivačnica «OD JULIJANA»
Uzgajivačnica « EMINOVAČKA»
Uzgajivačnica « BASKET MAR T&K»
Uzgajivačnica «DE INDIOS LATINOS»
Uzagajačnica «Od Zavraca»
Uzgajivačnica «Wasser Kings D&D»
Uzgajivačnica «Cisa od Vicana»
Uzgajivačnica «Von Leuzinium»
Uzgajivačnica «Vom Hercegovina»
Uzgajivačnica «Vom Marcus»
Uzgajivačnica «Vom Tepelung»
Uzgajivačnica «From stone vineyards»
Uzgajivačnica «Od fra Petra Masna Luka»
Uzgajivačnica «Od Podbile»
Uzgajivačnica «Crna Ramska»
Uzgajivačnica «Von Bigeste»
Uzgajivačnica «White Beast»
Uzgajivačnica «Overtaken by Darkness»
Uzgajivačnica «Won Haus Vidović»
Uzgajivačnica «Von Bodipe»
Uzgajivačnica «Od Vran planine»
Uzgajivačnica «Von Avdić»
Uzgajivačnica «Vom Dachs Kralle»
Uzgajivačnica «KRŠTELIČKA»
Uzgajivačnica «DE NARENTE»
Uzgajivačnica «DEL CAZADOR BLANCO»
Uzgajivačnica «Od Posuškog Sokola»
Uzgajivačnica «OD ANTIĆA HERCEGOVINA»
Uzgajivačnica «DEL CAZADOR BLANCO»
Uzgajivačnica «SIBERIAN MAJESTY»
Uzgajivačnica «ŽEPAČKI»
Uzgajivačnica «OF WINE- WATER»
Uzgajivačnica «ZAVELIM-BILOGORA»
Uzgajivačnica «OD BOROVE GLAVE»
Uzgajivačnica «DATA»
Uzgajivačnica «HORAND DOX»
Uzgajivačnica «FLAMME DE MA COEUR»
Uzgajivačnica «OD BADROVA»
Uzgajivačnica «Trobojac sa Neretve»
Uzgajivačnica «OD KOZINE MEĐUGORJE»
Uzgajivačnica «CORONA DELMINIUM»
Uzgajivačnica «CORSO MAR NE-MI TEAM»
Uzgajivačnica «Divenire's»
®© Sva prava pridržana Kinološki savez Herceg Bosne 2013. | Programiranje: AVE-Studio; Dizajn: HERCStudio