<<
KINOLOŠKI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI

KINOLOŠKI SAVEZ HERCEG-BOSNE

Odluka od isključenju KU Livno iz Saveza

Kinološki savez HB
Upravni odbor

Na sjednici UO KSHB održanoj 31.08.2019 godine u Posušju, sukladno Čl.20.st.1., a u svezi Čl.27. Statuta KSHB (od 24.03.2017 godine) donosi:

 

ODLUKU   O ISKLJUČENJU IZ SAVEZA1. Kinološka udruga Livno isključuje se iz Kinološkog Saveza Herceg-Bosne.

2. Udruga je obvezna u roku petnaest dana izvršiti povrat pečata Saveza.

3. Članovi udruge, a koji se nisu ogriješili o akte Saveza i protiv koji nisu izrečene disciplinske mjere isključenja, svoja prava će ostvarivati preko kinološke udruge Cincar Livno ili preko tajništva saveza-izravno.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se provoditi do konačne odluke u žalbenom postupku.

®© Sva prava pridržana Kinološki savez Herceg Bosne 2013. | Programiranje: AVE-Studio; Dizajn: HERCStudio