<<
KINOLOŠKI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI

KINOLOŠKI SAVEZ HERCEG-BOSNE

Demantij KSHB: Relacija LKS SLO BiH - BKS

Ovim putem izvještavamo javnost da KSHB nitko nije razgovarao, ni službeno niti ne službeno.
KS HB radi u okvirima Statuta i strogo se pridržava svih pravilnika, te usvojenog Cjenika. To očekuje i od drugih članica.

Molim da se na www ne objavljuju dokumenti u kojima se KSHB dovodi i u kakvu vezu s spomenutim udrugama i savezima, jer je sve prepuno neistina i plod je konstrukcija.

Isto tako molim da se zaštiti ime i pozicija KSuBiH.

S poštovanjem,

Predsjednik KSHB
Perica Jukić

Ovo izvješće za javnost se odnosi na tekst koji se nalazi na ovom linku: http://www.bksavez.net/?p=6207

"
Komentar na molbu LKS SLO BiH za ugovorno članstvo kod KSRS

Poštovani gdine Uzelac,

upoznati smo sa posjetom delegacije LKS koju su sačinjavali Muhidin Handžić predsjednik LKS, Jasmin Ljuca, predsjedavajuči Skupštine LKS i i treči član, predsjednik lokalnog lovačkog društva, a u cilju stvaranje ugovornog odnosa o načinu i uslovima pružanja kinoloških usluga, upisu pasa u rodovnu knjigu i izdavanju rodovnika sa KSRS,održavanju manifestacija itd. Potom su nakon obavljenih razgovora u prostorijama KSRS u tu svrhu dostavili i pisanu molbu.

Iako smo sigurni da ste svjesni da takav ugovorni odnos sa organizacijom registrovanom u Federaciji BiH nije moguć po principima Ugovora o osnivanju KSuBiH, a kosio bi se i sa Statutom KSuBiH i Pravilnikoim o stručnom radu, dužni smo Vam skrenuti pažnju na još nekoliko činjenica:

LKS je bio dugi niz godina ugovori član BKS-a, i Skupština BKS-a je prekinula taj ugovor zbog odbijanja LKS a da izmiri finasijske obaveza koje su preuzeli ugovorou. Za pružene usluge od strane BKS , samo u periodu 2017, 2018 LKS je prema BKS duzan više od 55.000,0KM.LKS ne želi izmiriti svoje obaveze prema BKS niti poštovati ugovor koji su sa nama potpisali u Mart ove godine i sada pokušava napraviti ugovor sa KSRS.

Svoje članice su informisali da su razgovarali su i KSHB , ali je navodno KSHB imao cijenu višu za 2-3 KM pa su odlučili saradnju sa KSRS , obzirom na obečanu cijenu od 15,00KM za rodovnik, bez obaveze plačanja članarine ( stavka 4. Cjenovnika KSuBiH), ovjera vlasništva nad psom ( stavka 12.Cjenovnika, taksi za održavanje manifestacija (stavka 13 Cjenovnika KSuBiH). Naravno da u ove „informacije“ ne vjerujemo ali imamo obavezu informisati Vas o istim.

Tokom saradnje sa LKS , utvrdili smo veliki broj faslifikovanih rodovnika, lažnih ocjenskih listi, prijava o parenju i falsifikovanih ovjera vlasništva , zbog čega smo suspendirali određeni broj članova LKS, nažalost ,medju njima i kinološke sudije koji se u največem broju slučajeva i bave nedozvoljenim aktivnostima.

LKS je u ovoj godini već organizovao veći broj manifestacija, za koje nije dobio saglasnost BKS-a, za koje nije platio propisanu taksu, tako da je sve sudije koje su sudile na tim manifestacijama doveo u položaja disciplinske odgovornosti a vlasnike pasa obmanuo.

LKS je svojim članovima obečao rodovnike na kojima će pored grba KSRS biti štampan i grb LKS , iako je u suprotnosti sa Statutom i Pravilnikom koji je propisao izgled rodovnika i propisao je da samo savezi koji vode rodovne knjige i štampaju rodovnike mogu svoj grb staviti na rodovnik.

LKS ignoriše činjenicu da KSRS, svojim Statutom i registrovanom djelatnosti, nema mogućnost ni pravo da oragnizuje, niti bude pokrovitelj manifestacija na teritoriji FBH.

Sigurni smo da će te kod donošenja odluke po molbi LKS, imati u vidu činjenice koje smo Vam u ovom dopisu naveli.

Nadamo se nastavku korektne saradnje,

S poštovanjem

Sarajevo 03.06.2019.
Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a "

 

®© All rights reserved by The Kennel Club Herceg-Bosna 2013th | Programming: AVE-Studio; Design: HERCStudio